Aspartāms ir mazkaloriju saldinātājs. Aspartāms tiek iegūts sintētiski, tas ir visbiežāk izmantotais cukura aizvietotājs pasaulē. To var atrast vairāk nekā 5000 dažādos produktos, piemēram, atspirdzinošos dzērienos, jogurtos, konfektēs, košļājamās gumijās u.c. Aspartāms ir viens no pārbaudītākajiem intensīvajiem saldinātājiem, tam ir lielisks drošuma profils. Aspartāma un citu saldinātāju drošumu ir novērtējušas regulējošas iestādes visā pasaulē. Iestādes paļaujas uz drošuma novērtējumiem, ko veic tādas neatkarīgas zinātniskas padomdevēju institūcijas kā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA), ASV Pārtikas un zāļu pārvalde (US FDA) un Apvienotā FAO un PVO ekspertu komiteja par pārtikas piedevām (JECFA).