EDE novērtē EFSA viedokļa publikāciju par kofeīna drošumu

Posted by & filed under News.

Mēs esam gandarīti par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) paveikt darbu kofeīna drošuma novērtēšanā dažādos tā avotos. Šie ieteikumi no Eiropā vadošās pārtikas riska novērtēšanas iestādes ir balstīti uz pamatojumos balstītu zinātni un būs nenovērtējams atbalsts politikas veidotājiem un patērētājiem. EFSA viedoklis apstiprina kofeīna apjomu dienā, kas ir nekaitīgs – līdz 3 mg uz masas… Read more »