EDE biedri ir vadošie Eiropas uzņēmumi enerģijas dzērienu sektorā.

Daži no tiem ir lieli zīmoli; citi ir specializējušies konkrētā tirgū, konkrētā tirgus segmentā vai ir izstrādājuši intensīvu un mērķtiecīgu eksporta stratēģiju. Viņi visi stāsta Eiropas uzņēmējdarbības veiksmes stāstus šajā nozarē, parādot, ka Eiropas uzņēmumi spēj ieviest inovācijas produktos un tirdzniecībā, balstoties uz savu unikālo Eiropas pārtikas mantojumu.

EDE ir nolēmis pieņemt uzņēmumus, kas vēlas pievienoties biedrībai un ir gatavi ievērot EDE Prakses kodeksu. Mēs pašlaik pārskatām organizācijas biedru sastāvu un jauni biedri tiks uzņemti ar Ģenerālās asamblejas lēmumu.

Uzņēmumi – EDE biedri ir (uzskaitīti alfabētiskā secībā):

atomic logo
Bullit Logo
powerhorse-logo
Red Bull Logo
truc-logo

EDE vada Horsts Populorums (Horst Populorum) (prezidents), Marks Lenertss (Marc Lenaerts) (viceprezidents) un Conrad Reyners (finanšu pārvaldnieks). Biedrību pārvalda EDE Ģenerālsekretārs Andreass Kadi (Andreas Kadi).

Ja Jūsu uzņēmums ir ieinteresēts pievienoties EDE, lūdzu, sazinieties ar mums: secretariat@energydrinkseurope.org.