EDE pozīcija: enerģijas dzērienu nekaitīgums, jaucot tos ar alkoholu

Posted by & filed under News.

„Nav pazīmju, ka enerģijas dzērieniem būtu īpaša ietekme (negatīva vai pozitīva) uz pieaugušajiem vai pusaudžiem, ja enerģijas dzērieni tiek lietoti kopā ar alkoholu. Pagājušajā gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (European Food Safety Authority (EFSA)) secināja: maz ticams, ka kofeīns negatīvi reaģē ar citām tipiskām enerģijas dzērienu sastāvdaļām vai alkoholu. Taču ikvienam, kas lieto alkoholu, tas… Read more »

EDE novērtē EFSA viedokļa publikāciju par kofeīna drošumu

Posted by & filed under News.

Mēs esam gandarīti par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) paveikt darbu kofeīna drošuma novērtēšanā dažādos tā avotos. Šie ieteikumi no Eiropā vadošās pārtikas riska novērtēšanas iestādes ir balstīti uz pamatojumos balstītu zinātni un būs nenovērtējams atbalsts politikas veidotājiem un patērētājiem. EFSA viedoklis apstiprina kofeīna apjomu dienā, kas ir nekaitīgs – līdz 3 mg uz masas… Read more »