Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir pārtīkas un uztura drošuma risku vērtēšanas būtiskākā institūcija Eiropas Savienībā. EFSA ir neatkarīga Eiropas aģentūra, ko finansē no Eiropas Savienības budžeta un, kas darbojas atsevišķi no Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un ES dalībvalstīm. EFSA saņem pieteikumus zinātniskiem pētījumiem un veic zinātnisku darbu arī pēc savas iniciatīvas. EFSA ir publicējusi vairākus zinātniskus atzinumus attiecībā uz enerģijas dzērienu sastāvdaļām: