Ārsti parasti iesaka grūtniecēm samazināt kofeīna patēriņu. Vairākas iestādes pasaulē ir aplūkojušas kofeīna efektus. Iestādes “Health Canada” zinātnieki apkopojuši plašu zinātniskas literatūras pārskatu par kofeīnu (Nawrot et al., 2003). Pamatojoties uz šo pārskatu, viņi secinājuši, ka veselīgu pieaugušo populāciju kopumā neapdraud kofeīna potenciālā kaitīgā iedarbība, ja tā patēriņu ierobežo ar 400 mg dienā. Pavisam nesen to ir apstiprinājusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, 2015). Tomēr EFSA iesaka grūtniecēm un sievietēm, kas zīda bērnus, ierobežot kofeīna devu līdz 200 mg dienā. Kofeīnu saturošu dzērienu marķēšanas noteikumi ir vienoti visā Eiropas Savienībā (Regula par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem (ES) Nr. 1169/2011). Dzērieniem, kas satur vairāk par 150 mg/ml, uz etiķetes jānorāda kofeīna saturs, pievienojot ieteikumu: “Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm vai sievietēm, kas zīda bērnus”, kam seko kofeīna saturs iekavās, kas izteikts miligramos uz 100 ml. Parasti enerģijas dzērieni satur 32 mg kofeīna uz 100 ml, un kofeīna saturs tajos ir norādīts uz etiķetes, tā ka patērētāji visā Eiropas Savienībā var izdarīt apzinātu izvēli.