Enerģijas dzērieni ir vispāratzīta, bet vēl relatīvi jauna produktu kategorija. Enerģijas dzērienu sastāvu un marķēšanu regulē gan Eiropas, gan nacionālā līmeņa reglamentējoši noteikumi. Šie noteikumi ir izstrādāti vairāku gadu desmitu garumā un ir visaptveroši, skarot gan marķēšanu, gan sastāvu, gan drošumu.

Joprojām turpinās publiskas diskusijas attiecībā uz atsevišķu pārtikas produktu un dzērienu (arī enerģijas dzērienu) patērēšanu un marķēšanu. Mēs atbalstām šādas diskusijas un apņemamies būt pozitīvi un konstruktīvi, ieviešot atbildīgas mārketinga prakses un reklamējot savus produktus un tiem piemēroto patēriņu atbildīgi.

Līdz ar to EDE ir ieviesusi skaidru un vienkāršu principu kopumu – Ētikas kodeksu, kas ir plašāks nekā likumdošanas noteikumi un ir kļuvis par nozares standartu enerģijas dzērienu ražotājiem. Šis Ētikas kodekss nodrošina labāko praksi attiecībā uz produktu sastāvu, mārketingu un enerģijas dzērienu reklāmu.

Visi mūsu biedri ir apņēmušies ievērot šo kodeksu. Jebkurai kompānijai, kas vēlas kļūt par EDE biedru, jāuzņemas saistības ievērot šo kodeksu, pirms to uzņem EDE.

EDE Ētikas kodekss nodrošina skaidru principu kopumu attiecībā uz enerģijas dzērienu sastāvu, mārketingu un reklāmu:

  • Tas apstiprina enerģijas dzērienu un to sastāvdaļu drošumu;
  • Tas definē skaidrus enerģijas dzērienu marķēšanas principus;
  • Tas definē skaidrus enerģijas dzērienu mārketinga principus;
  • Tas definē skaidrus principus attiecībā uz enerģijas dzērieniem un alkoholu

Lūdzam ieskatīties EDE Ētikas kodeksā, ko var atrast šeit.