Uzturvērtības marķējums ir vienāds visā Eiropas Savienībā (Regula par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem (ES) Nr. 1169/2011). Jebkura informācija par enerģētisko vērtību vai svarīgākajām uzturvielām (olbaltumvielām, ogļhidrātiem, taukiem, sāli, vitamīniem un minerālvielām) tiek norādīta uz marķējuma. Šī saskaņotās marķēšanas pieeja veicina uzturvērtības informācijas salīdzināšanu starp dažādiem enerģijas dzērieniem. Turklāt Eiropas Savienība ir ieviesusi jaunus noteikumus attiecībā uz kofeīnu saturošiem dzērieniem, kuru saturā ir vairāk nekā 150 mg kofeīna uz litru. Saskaņā ar šiem noteikumiem enerģijas dzērienu marķējumā ir jābūt norādītam ieteikumam Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm vai sievietēm, kas zīda bērnus” , kam seko informācija par kopējo kofeīna saturu, kas ir izteikts mg uz 100 ml. Šie ieteikumi palīdzēs patērētājiem izdarīt apzinātu izvēli.