Kofeīna saturs tipiskajos enerģijas dzērienos ir 32 mg/100 ml. Enerģijas dzērieni satur apmēram tādu pašu kofeīna daudzumu kā tase mājās gatavotas filtrētas kafijas. Kopumā enerģijas dzērienu patēriņam jāatbilst uzņemtā kofeīna devai. Vairākas iestādes visā pasaulē aplūkojušas kofeīna iedarbību. Iestādes “Health Canada” zinātnieki apkopojuši plašu zinātniskas literatūras pārskatu par kofeīnu (Nawrot et al., 2003). Pamatojoties uz šo pārskatu, viņi secinājuši, ka veselīgu pieaugušo populāciju kopumā neapdraud kofeīna potenciālā kaitīgā iedarbība, ja tā patēriņu ierobežo ar 400 mg dienā. Pavisam nesen to ir apstiprinājusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA, 2015). Tomēr EFSA iesaka grūtniecēm un sievietēm, kas zīda bērnus, ierobežot kofeīna devu līdz 200 mg dienā. Kofeīnu saturošu dzērienu marķēšanas noteikumi ir vienoti visā Eiropas Savienībā (Regula par pārtikas informācijas sniegšanu patērētājiem (ES) Nr. 1169/2011). Dzērieniem, kas satur vairāk par 150 mg/ml, uz etiķetes jānorāda kofeīna saturs, pievienojot ieteikumu: “Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem, grūtniecēm vai sievietēm, kas zīda bērnus”, kam seko kofeīna saturs iekavās, kas izteikts miligramos uz 100 ml. Jebkura pārtikas produkta vai dzēriena pārdozēšana vai pārmērīga lietošana ir kaitīga veselībai. Pat ūdens, ja tas ir patērēts pārmērīgi lielā daudzumā, ir bīstams. Uztura eksperti ir vienisprātis, ka ir svarīgi patērēt pārtikas produktus un dzērienus no dažādiem avotiem un mērēnā daudzumā. Protams, tas attiecas arī uz enerģijas dzērieniem, kas var būt sabalansēta un daudzveidīga uztura, kā arī veselīga dzīvesveida sastāvdaļa. Līdz ar to ir ieteicams lietot enerģijas dzērienus mēreni.